Община Асеновград

Община Асеновград
Кмет Кирил Трендафилов Петков Тел. : 0331/6-20-50
Факс: 0331/6-51-56
Зам.кмет инж. Самуил Данаилов Бумбаров Тел. : 0331/6-40-24
Зам. кмет Мюмюн Исмаил Алиджик Тел. : 0331/6-40-24
Секретар на Общината Петър Димитров Иванов Тел. : 0331/6-21-09
Председател на ОбС Любомир Томов Наков Тел. : 0331/6-39-84
Централа Тел. : 0331/6-21-60 до 6-21-64

{START_COUNTER}